Orde van Advocaten mailt 16.000 advocaten over juridische zoek-websites. Rechtszaakplaats rekent echter geen provisie.

Op woensdag 13 januari 2016 heeft de Orde van Advocaten een e-mail gestuurd naar alle ruim 16.000 advocaten in Nederland over websites die contact leggen tussen rechtszoekenden en advocaten. Dit doet rechtszaakplaats ook.

De Orde geeft aan "dat het verboden is om te betalen per ontvangen lead. Wel is het vanzelfsprekend toegestaan om te adverteren op dergelijke websites, mits dat gebeurt met inachtneming van een redelijk advertentietarief".

Ook meent de Orde dat "een "abonnementstarief" duidt op een verboden provisie, met name als dit afhankelijk is van het aantal leads of een afdracht aan de eigenaar van de website bij het sluiten van een dossier".

Dit alles is niet van toepassing op rechtszaakplaats. Wij vragen een kleine bijdrage van € 2,- tot € 6,- voor het plaatsen van een advertentie - lees: pitch - door een advocaat. Naar onze mening is dit niet in strijd met de gestelde handhavingsregels van de Orde. Het tarief is namelijk redelijk en er worden nimmer andere kosten in rekening gebracht

Dus: Nederlandse advocaten, je handelt naar onze mening niet in strijd met art. 2 lid 2 van de Gedragsregels als je gebruik maakt van rechtszaakplaats en je kan blijven pitchen.