Geldvordering

Betwiste geldvordering

Eerder heb ik een wederpartij (jurist, geen advocaat) € 453,75 betaald voor het beoordelen van een dagvaarding om iemand te dwingen gegevens van internet te verwijderen. Ik ben van mening dat de wederpartij slecht werk heeft geleverd. Ik heb verzocht om de dagvaarding gereed te maken voor de kantonrechter (ofwel verzocht om de dagvaarding zodanig te maken dat de kantonrechter bevoegd zou zijn), maar hij heeft de onbepaalde waarde van mijn vordering niet herkend. Nadat ik dit net op tijd zelf signaleerde betwistte de wederpartij deze onbepaalde waarde aanvankelijk, maar nadat hij leek te begrijpen dat hij de inhoudelijke discussie op dit punt van me had verloren beriep hij zich er op ‘slechts’ een inspanningsplicht te hebben gehad. Dit ben ik niet met hem eens omdat dit niet is overeengekomen. Zijn algemene voorwaarden, waarin zoiets blijkt te zijn geregeld, zijn niet vooraf van toepassing verklaard.

Ik wil het bedrag terugeisen, tenminste ten dele. Ik denk dat ik dit zelf kan, maar hulp bij het dagvaarden lijkt me handiger. Ik bied 50% van het terugontvangen bedrag plus de vergoeding die ik eventueel via het liquidatietarief ontvang. (Zou ik de zaak onverwacht verliezen dan volgt dus geen vergoeding.) Ik begrijp dat dit voor een jurist een relatief gering bedrag is, anderzijds heb ik geen spoed en kan men de klus oppakken wanneer men daar tijd voor over heeft. Ik ben eventueel bereid om de dagvaarding zelf voor te bereiden om de bewerkelijkheid mogelijk te verminderen.

Deze advertentie dient uitsluitend te worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod / uitnodiging om in overleg te treden en niet als een (bij aanvaarding) voor mij bindend aanbod.