Rechtszaak

Dahlmans versus gemeente Beuningen

In 2011 heeft de gemeente mijn koophuis laten leegroven door een ontruimingsbedrijf en verhaalt de kosten op mij (ca 50.000E) Argument zou zijn teveel spullen waardoor een norm van max. 60kg/m2 zou worden overschreden. Een aantal procedures zijn gevoerd. Inmiddels heeft de gemeente toegegeven dat hun norm fout was. Ik zou maar 12 m3 inboedel totaal mogen hebben in een huis van 3 x 40m2 opp. en garage van 2 x 20m2 opp.

Men bedoelde 12 m3 per ruimte (totaal ca 10 ruimtesvan gemiddeld 16m2 opp) dus er is 90% ten onrechte meegenomen (complete kapitale inboedel). De Raad van State heeft het besluit vernietigd, maar stelt "geen rechtsgevolgen" want er zou voldoende zijn blijven staan. Dat is natuurlijk een smoesje, kan niet.

Ook is gebleken, dat de norm van 60kg/m2 niet van toepassing was op woningen in 2010 en 2011. Er was dus geen wettelijke overtreding.Derhalve in strijd met de mensenrechten, je mag alleen eigendom ontnemen op basis van een wettelijke overtreding in het betreffende land. Er lag geen beslag o.i.d.

Ten derde is nog gebleken, dat het College als geheime voorwaarde aan de ambtenaar die dit bij wijze van experiment voor het eerst in de Gemeente Beuningen wilde toepassen, heeft opgelegd dat het alleen mocht als de verhaalbaarheid ook kon worden opgestart.

De verhaalbaarheid was al eerder onderzocht en gebaseerd op de overwaarde in de woning, zou die zijn weggevallen dan was er op basis van karige uitkering geen reele verhaalbaarheid aanwezig. Deze voorwaarde discrimineert op vermogen en is dus ook in strijd met het EVRM. Dit laatste is nu voorgelegd aan de Rechtbank Arnhem.

Ik zoek een advocaat die op basis van toevoeging (-een of meerdere van de-) volgende zaken wil doen

Eur. Hof:  het ontbreken van een overtreding, dus onrechtmatige daad,

                teveel meegenomen, dus onrechtmatige daad,

                in strijd met discr. verbod, idem

Evt.  Hoger Beroep als de Rechtbank Arnhem de discriminatie niet erkent (Raad van State)

Evt. Eur. Hof als de RVS de discriminatie niet erkent,

Evt. executiegeding als de gemeente de nu stopgezette executie v.d. woning doorzet,

Evt. civiele procedure om schadevergoeding, met als grondslag het bovenstaande.

Ik denk en werk hard mee (ben zelf geen jurist) , maar de advocaat moet ook gemotiveerd zijn om dit onrecht te bestrijden: een megadiefstal door de overheid plus de ontneming van de woning.

Het gaat niet alleen om mijn, maar ook een ideeel belang. Dit schijnt vaker te gebeuren en het is daarnaast in het belang van alle Nederlanders.

De bestanden toevoegen doe ik in overleg, er zijn ook papieren dossiers.