Omgangsregeling

Gezag en omgangsregeling.

Mijn vriendin heeft mij verlaten toen zij zwanger was en later buitengesloten van het vaderschap. Via de rechtbank is later de erkenning van mijn zoon (6 jr.) geregeld en is een wekelijkse omgangsregeling vastgesteld. De moeder houdt haar thans niet meer aan deze regeling en beroept haar op het alleengezag. In verband hiermee wordt mijn zoon om de 2 weken vrijdags van school geschorst. Anderhalf jaar geleden was hetzelfde aan de orde, maar na een aangifte tegen de moeder draaide zij bij. 

Mijn doel is: gezag verwerven en afdwinging van de omgangsregeling (voor zover mogelijk).

Bij voorkeur door een mannelijke advocaat uit Leeuwarden (in de nabijheid van de rechtbank).