Kort geding

Sandberg versus Zwerfkei Beheer BV inzake voorlopig vonnis en vervolg aanpak

 


Deze zaak is besproken in de  _Commissie jeugd en Cultuur_  in Amsterdam op 6 juli j.l.

en vastgelegd in het Raadscommissie verslag JC van 14 september j.l,  en bij de

Ombudsman Metropool Amsterdam op 14 - 11 - '17. en 6 februari  2018 inhoudelijk als klacht.

 

Vonnis 21 april j.l.  op persoonlijke titel  maar handelend onder Stichting Sandberg 99

het betreft hier een vonnis uitvoerbaar bij vooraad omwille van een wurgcontract, en 

de casus is een bodemprocedure met spoedeisend belang, financielle middelen aanwezig 

en stukken / dossier compleet

graag een reply naar;  e-mail eugenesandberg@yahoo.co.uk is  ook linkedin account  of  bbp.amsterdam@gmail.com