Wonen & Huur

stichtingsandberg99@gmail.com

Amsterdam, 10 mei 2017

 

doelstelling;

voorkoming ontruiming

dagvaarden betrokkenen [Zwerfkei beheer BV / Sociaal maatschappelijk Vastgoed gemeente Amsterdam]

media aandacht niet schuwen, spreekbuis / aanspreekpunt

 

 

Beste Jurist, Raadsman, inzake toekomstig advies en stellingname, 

In opdracht van Zwerfkei beheer BV is een bewaarderscontract verbroken en heeft dit geresulteerd in een Dagvaarding, verweer van mijn zijde en een Vonnis. Het contract was echter zo weinig waardevol dat het ieder moment op elke grond

"" verbroken kon worden "" alleen de eiser in dit geval Yck Backer van Zwerfkei is een beetje doorgeschoten in zijn    motivering en komt met 12 redenen die los van elkaar aannemenlijk over zouden komen bij een Rechtbank, de 12 reden bij elkaar opgeteld maken het een manipulatief verhaal en geeft het geen enkele waarheid meer.

 

Omdat het een VONNIS UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD IS, IS ER OP 20 APRIL GESPROKEN, OP 21 APRIL VONNIS GEVELD EN INHOUDELIJK VERZOCHT OM BINNEN 2 DAGEN LEEG OP TE LEVEREN, [Ruimte is 750 M2] ECHTER IS MIJ OP 22 MAART DOOR DE GEMEENTE GEVRAAGD TE BLIJVEN OP BASIS VAN EEN HUURINTENTIE EN OPRICHTING VAN EEN BROEDPLAATS 2.0 VOOR DEZE RUIMTE DIE MAANDEN EN MAANDEN LEEGSTOND voordat er een bewaarnemings overeenkomst was afgesloten. er is vanaf 9/9 2016 maandelijks aan alle financielle verplichtingen voldaan ook tot op heden de maand mei 2017 alsook betaaltd.

 

De Gemeente heeft zich afzijdig gehouden in deze "" valse  zitting "", er is helemaal niks gewikt en gewogen, de Rechter vond het KLIP en Klaar en zij vooral wat ik moest zeggen, de vordering die werd voorgelegd heb ik afgewezen en betwist, ik heb de Rechter gevraag hierin niet ontvankelijk te zijn. In het Vonnis staat echter dat ik hierin geen verweer heb gevoerd, onjuist !., kwalijk en niet de waarheid.

 

Alle ten laste leggingen trouwens ook, er zou sprake zijn van spoedeisend belang, dat is er niet. er zou sprake zijn van het feit dat de bewaartermijn uberhaupt al verlopen was na 6 maanden, onzin de vorige gebruiker zat er al 9 maanden, er zou sprake zijn van een vervelende verstandhouding met een mede gebruiker, dat is juist, er is hier echter geen abrbitrage in geweest, was wellicht wel nodig, er is door zwerfkei gezegd als je je niet aanpast dan pleur je maar op, dit was puur vriendjes politiek, de zittende huurder 67 jaar oud, geen scheppende kracht, geen beroepspraktijk, miskend, niet gezien niet gehoord [niet meer, ...]  en kwaad op alles, maar vooral op mij omdat ik een klokkenluider zou zijn, nee ook onjuist maar hierover meer, hebben de situatie op scherp gezet, maar slechts woorden, en als dat in de Kunst niet mag dan is monddood zijn letterlijk dood, autonoom denken en handelen, scheppen en een netwerk waar je u tegen zegt, het was de verkeerde fibe, de verkeerde types de wanna bee's. bleren, blase, laster en smaad en aanzetting tot haat, heel naar !.

Alleen is er vanaf 27 oktober 2017 een gedegen en doorgravende analyse gemaakt naar de haalbaarheid van een Broedplaats 2.0 op deze lokatie en is dat vanaf dat moment de insteek geweest, een permanente huurder boven tijdelijk beheer van ZWERFKEI Beheer BV die aquistie verbied en op de zitting aanvoerd dat dit mede de reden is, ontgaat mij toch iets, op basis van vriendjes politiek gaat de ene mede huurder klagen bij de baas, deze geeft hem gelijk en zegt dat ik weg moet, dan gaan ze een valse getuigenis afleggen op het Bureau, [ de huurder] dan gaan ze modder gooien en dan gaan ze aanzeggen met ontruiming, maar nog kwalijker is dat ze dit gaan doorspelen als zijnde de waarheid naar Gemeentelijk Vastgoed, die derhalve zegt dat er geen contract gerealiseerd kan worden omdat er al een contract is met Zwerfkei, jegens mij. de volgorde lijkt strak geregiseerd, de verbalisant gaat mee in het verhaal en de voorzieningen Rechter ook. check facebook euskooktweer@yahoo.co.uk en linkedin eugenesandberg@yahoo.co.uk we werken thats it,

Boter op hun hoofd, zal wel, modder gooien zeker, eenrichtingsverkeer zeker, maar een bewaarder die Internationale bekendheid aan het opbouwen is met een Curator Programma [Brussel / Antwerpen] en Nederland, zijn stinkende best doet, zoals het een goed huisvader betaamt de boel schoon houd en tijdig betaald, wordt omdat hij enigzinds ongevraagd klokkenluider werd door allerlij mede gebruikers waren met en zonder sleutel, die door zij ruimte liepen tegen gewerkt door het collectief en uitgekotst, zou nog kunnen, maar kom niet aan de centen van mijn moeder die ter goede trouw betaald vanaf september 2016, er is geen vuiltje aan de lucht, althans dat was er niet. dit is een klucht en ik ga deze niet verliezen, nederig en volgzaam in elk advies, voor de juiste persoon die deze klus wil klaren, het urgent en er is veel te winnen, met vriendelijke groet Eugene Sandberg bbp Broedplaats Baden Powell / De Serre Amsterdam, euskooktweer

Maandag a.s. is er ontruiming geeist in persoon, niet voor de Stichting en niet voor de Broedplaats i.o. die onder de stichting / Stichting Sandberg 99 vallen, de Gemeente en de Overheid dienen betrouwbaar te zijn en hebben op 22 maart gevraagd, omdat er een wisseling van de wacht gaat plaatsvinden betreffende de eigenaar van het vastgoed [van Stadsdeel naar Stadsdeel] om te blijven tot nadere invulling, ook zijn zij gekomen op basis van de aanhuurintentie

die was ingediend bij CAWA Stichting woon- werkruimte's Amsterdam / Bureau Broedplaatsen en de Raadscommissie inzake motie afhandeling potentieel geschikte panden voor Broedplaatsen.

Een eervolle zaak om voor te staan, machtsmisbruik door ZWERFKEI Beheer BV en absentie van handelen van Gemeentelijk, Sociaal Maatschappelijk Vastgoed in persoon van Ingrid Janssen en Yvonne Cornelisse / Plein 40 - 45 Amsterdam, en voormalige stadstimmertuinen. In eerder contact is er goed contact geweest met de Gemeenteraad [nog steeds maar ik ondervindt op dit monet geen steun] met project Management Bureau en loket Broedplaatsen, de intentie om een Broedplaats te ontwikkelen met partners en inzet van kennis arbeid en vlijt, alsmede middelen en als onbezoldigd bestuurder mogen een Culturele bevlogenheid genoemd worden, goederen, manuren en seed-capital inbrengen zijn een meerwaarde, niet een reden om iemand te tackelen, onderuit te halen, en een claim neer te leggen van 12 K [12.000 E, ]  graag een gedreven Jurist, Cultureel gepassioneerd, kennis van Casuastiek en niet schuw voor media aandacht [ licht explosief] stichtingsandberg99@gmail.com of bbp.amsterdam@gmail.com / persoonlijke reactie naar eugenesandberg@yahoo.co.uk ik stuur graag uploads als reply inzake het dossier, dank voor uw aandacht in deze, in afwachting