Omgangsregeling

wijziging gezamenlijk ouderlijk gezag in eenhoofdig gezag en wijziging co-ouderschap

Wie wil zich hard maken om wijziging van ouderlijk gezag en co-ouderschap te bewerkstelligen over 2 minderjarige kinderen (12 en 13) met ADHD/Asperger? Omgeving Zeist/Utrecht.

Relatie beëindigd in januari 2008, uitgesproken maart 2010. Mediation, OTS en uitgebreide hulpverlening waarbij zelfs uit-huis-plaatsing in instelling voor 7 maanden van kinderen heeft plaats gevonden. 13-jarig kind wil de omgangsregeling sowieso niet meer.

Kernprobleem: vader handelt niet in het belang van de kinderen, maar hulpverlening blijft pappen en nathouden.