Wonen & Huur

Stichting Sandberg 99 versus ZWERKEI Beheer BV, bodemprocedure of aanspraakelijkheid recht / ondernemingrecht

Amsterdam, 13 december 2017

 

Dagvaarden betrokkene Zwerfkei beheer BV en/ of Bodemprocedure

Beste Jurist, Raadsman en Ploitiek dier,

In opdracht van Zwerfkei beheer BV is een bewaarderscontract verbroken en heeft dit geresulteerd in een Dagvaarding, en verweer van mijn zijde. Het contract was echter zo weinig waardevol dat het ieder moment op elke grond

"" verbroken kon worden "" alleen de eiser in dit Zwerfkei Beheer BV is een beetje doorgeschoten in zijn motivering en komt met 12 redenen die los van elkaar aannemenlijk over zouden komen bij een Rechtbank, de 12 reden bij elkaar opgeteld maken het een manipulatief verhaal en geeft het geen enkele waarheid meer, ER IS ONGEWENST MIJ EEN KLOKKENLUIDERSROL OPGESPLED, en daar is nogal zwaar geschut op losgelaten.

 

 

De Gemeente heeft zich afzijdig gehouden in deze "" valse  zitting "", er is helemaal niks gewikt en gewogen, de Rechter vond het KLIP en Klaar en zij vooral wat ik moest zeggen, de vordering die werd voorgelegd heb ik afgewezen en betwist, ik heb de Rechter gevraag hierin niet ontvankelijk te zijn. In het Vonnis staat echter dat ik hierin geen verweer heb gevoerd, onjuist ! maar niet van belang meer nu.

 

Alle ten laste leggingen terouwens ook niet, er zou sprake zijn van spoedeisend belang, dat is er niet. er zou sprake zijn van het feit dat de bewaartermijn uberhaupt al verlopen was na 6 maanden, onzin, er zou sprake zijn van een vervelende verstandhouding met een mede gebruiker juist, er is hier geen abrbitrage in geweest, was ook niet nodig, er is zelfstandig gezegd als je je niet aanpast dan pleur je maar op.

Allen is er vanaf 27 oktober 2017 een gedegen en doorgravende analyse gemaakt naar de haalbaarheid van een Broedplaats 2.0 op deze lokatie en is dat vanaf dat monet de insteek geweest, een permanente huurder boven tijdelijk beheer van ZWERFKEI Beheer BV die aquistie verbied en op de zitting aanvoerd dat dit mede de reden is, ontgaat mij toch iets, op basis van vriendjes politiek gaat de ene mede huurder klagen bij de baas, deze geeft hem gelijk en zegt dat ik weg moet, dan gaan ze een valse getuigenis afleggen op het Bureau, dan gaan ze modder gooien en dan gaan ze aanzeggen met ontruiming, maar nog kwalijker is dat ze dit gaan doorspeklen als zijnde waarheid naar Gemeentelijk Vastgoed, die derhalve zegt dat er geen contract gerealiseerd kan worden omdat er al een contract is met Zwerfkei.

Boter op hun hoofd, zal wel, modder gooien zeker, eenrichtingsverkeer zeker, maar een beaawaarder die Internationale bekendheid aan het opbouwen is met een Curator Programma [Brussel / Antwerpen] en Nederland, zijn stinkende best doet, zoals het een goed huisvader betaamt de boel schoon houd en tijdig betaald, wordt omdat hij enigzinds ongevraagd klokkenluider werd doorsdat er allerlij mede gebruyiker waren met en zonder sleurtel, die door zij ruimte liepen tegen gewerkt door het collectief en uitgekotst, zou nog kunnen, maar kom niet aan de centen van mijn moeder die ter goede trouw betaald vanaf september 2016, er is geen vuiltje aan de lucht, althans dat was er niet. dit is een klucht en ik ga deze niet verliezen, nederig en volgzaam in elk advies, voor de juiste persoon die deze klus wil klaren.

Maandag a.s. is er ontruiming geeist in persoon, niet voor de Stichting en niet voor de Broedplaats i.o. die onder de stichting / Stichting Sandberg 99 vallen, de Gemeente en de Overheid dienen betrouwbaar te zijn en hebben op 22 maart gevraagd, omdat er een wisseling van de wacht gaat plaatsvinden betreffende de eigenaar van het vastgoed [van Stadsdeel naar Stadsdeel] om te blijven tot nadere invulling, ook zijn zij gekomen op basis van de aanhuurintentie

die was ingediend bij CAWA Stichting woon- werkruimte's Amsterdam / Bureau Broedplaatsen en de Raadscommissie inzake motie afhandeling potentieel geschikte panden voor Broedplaatsen.

Een eervolle zaak om voor te staan, machtsmisbruik door ZWERFKEI Beheer BV en absentie van handelen van Gemeentelijk, Sociaal Maatschappelijk Vastgoed in persoon van Ingrid Janssen en Yvonne Cornelisse / Plein 40 - 45 Amsterdam, en voormalige stadstimmertuinen. In eerder contact is er goed contact geweest met de Gemeenteraad [nog steeds maar ik ondervindt op dit monet geen steun] met project Management Bureau en loket Broedplaatsen, de intentie om een Broedplaats te ontwikkelen met partners en inzet van kennis arbeid en vlijt, alsmede middelen en als onbezoldigd bestuurder mogen een Culturele bevlogenheid genoemd worden, goederen, manuren en seed-capital inbrengen zijn een meerwaarde, niet een reden om iemand te tackelen, onderuit te halen, en een claim neer te leggen van 12 K [12.000 E, ]  graag een gedreven Jurist, Cultureel gepassioneerd, kennis van Casuastiek en niet schuw voor media aandacht [ licht explosief] stichtingsandberg99@gmail.com of bbp.amsterdam@gmail.com / persoonlijke reactie naar eugenesandberg@yahoo.co.uk ik stuur graag uploads als reply inzake het dossier, dank voor uw aandacht in deze, in afwachting