Omschrijving Datum / Plaats

Omgangsregeling

Gebrekkige communicatie met de vader van mijn zoon.

Hallo lezer,Inmiddels ben ik al ruim 5 jaar gescheiden van mijn ex en de vader van mijn zoon. Helaas na vele rechtzaaken en bemiddelingen loopt de communicatie nog steeds niet zoals hij zou moeten zijn. De vader van mijn zoon doet er...

Zuid-Holland

Probleem Bank

Ontheffing hypotheek akte

Beste,Sinds augustus 2011 ben ik officieel gescheiden. De echtelijke woning stond destijds al te koop. Mijn huidige partner is in de woning blijven wonen. Er is nu een betalings achterstand op de woning. De bank is niet genegen...

Noord-Holland

Echtscheiding

meebetalen hypotheek

Mijn man woont sinds november officieel niet meer in huis. De hypotheek staat op beider naam. Huis verkopen zou betekenen dat er een rest schuld ontstaat. Ik betaal sinds anderhalf jaar zelf alle hypotheek lasten. Aangezien hij ervan...

Gelderland

Arbeid & Ontslag

Ontbinding van agentencontract met Deens recht van toepassing

Mijn agentencontract is opgezegd en de strijd gaat nu over de te betalen goodwill. Op mijn contract is het Deense recht van toepassing, vandaar dat ik op zoek ben naar een advocaat die bevoegd is in denemarken op te treden.

Drenthe

Omgangsregeling

wijziging gezamenlijk ouderlijk gezag in eenhoofdig gezag en wijziging co-ouderschap

Wie wil zich hard maken om wijziging van ouderlijk gezag en co-ouderschap te bewerkstelligen over 2 minderjarige kinderen (12 en 13) met ADHD/Asperger? Omgeving Zeist/Utrecht.Relatie beëindigd in januari 2008, uitgesproken maart...

Utrecht

Wonen & Huur

gedwongen verkoop woning door bank

Hallo,BLG wonen wil de woning verkopen door de achterstand. Ik ben zzper en heb een zware tijd gehad, begint nu beter te worden. Ik heb een woning met NHG. Kan ik zelf daar aankloppen voor hulp?Kan ik de verkoop tegenhouden ivm...

Eindhoven

Contract

afwikkelen vorderingen in rekening courant ex partner

In september 2011 is onderling (met bemiddeling van de gezamenlijke administrateur) overeengekomen dat zoveel mogelijk de vorderingen van mijn vm. partner (privé en zakelijk) in rekening courant op entiteiten waarvan ik slechts...

Noord-Holland

Boedelscheiding/ woning en financieen

Kan mijn ex mij sommeren om de gezamenlijke boedel(woning) te verkopen?

L.S7 jaar geleden ben ik gescheiden van mijn ex en ben met de kinderen in het koophuis blijven wonen. Mijn ex was alimentatieplichtig voor beide minderjarige kideren. vorig jaar werd mijn zoon meerderjarig en is toen bij mijn ex gaan...

Flevoland

Verhalen autoschade onwillige tegenpartij

Verhalen autoschade onwillige tegenpartij in Duitsland (tegenpartij bekend, getuigeverklaring getekend door getuige)

Er is iemand tegen mijn auto aangereden nadat ik hielp een band te verwisselen, tegenpartij heeft veel gegevens overlegd (foto kentekenbewijs) maar komt bij nader inzien niet over de brug met verzekeringsgegevens. Ik heb een getuige die een...

Nijmegen

Belastingdienst

Belastingdienst brengt onterecht verzuimboete in rekening voor buitenlandse heffing

In het jaar 2013 heb ik van 23 juli tot en met 31 december in Amerika gewoont. Dit zijn 161 dagen. Toen ik in Juli een brief van de belastingdienst ontving, heb ik het programma “belastingaangifte 2013” van de site gedownload. Ik...

Eindhoven

Contract

Bedrijfsweekend INZUID

Ik ben eigenaar van een klein evenementenbureau (INZUID) en heb als zodanig een opdracht aangenomen om een bedrijfsweekend te ondersteunen met theater en acts - op 18 en 20 september jongstleden.Deze werkzaamheden zijn uitvoerig...

Limburg

Geldvordering

Schuld

Beste meneer/mevrouw,Mijn relatie van 5 jaar is een enige tijd geleden beeindigd en mijn ex heeft nogal wat schulden bij mij opgebouwd het afgelopen jaar. Ik heb natuurlijk niet slim een contract(telecom) voor hem afgesloten op mijn...

Groningen